Toàn bộ số tiền nhận được từ quý Phật Tử sẽ được Ban Quản Trị chuyển về những địa chỉ đang cần sự hỗ trợ. Danh sách các kế hoạch được liệt kê tại trang Phật Sự.

Chân thành tri ân sự cúng dường của quý Phật Tử.
Xin chúc quý Phật Tử và gia đình luôn luôn an lạc.
Quý Phật tử vui lòng chọn trợ duyên bằng vnđ qua chuyển khoản Ngân hàng ở Việt Nam hoặc ngoại tệ qua Paypal/Credit Card hoặc tiền mã hóa

Paypal hoặc Credit CardTrợ Duyên Bằng Tiền Mã Hóa (Cryptocurrency)


Một số chi phí dự toán
  • $100: Phí Thuê Máy chủ (Server Fee)
  • $50: Kinh/Sách cho mỗi Tu Sĩ trong 3 tháng (Sutras/Buddha books for each Monks/Nuns studying at Buddha schools in 3 months)
  • $100: Kinh/Sách cho mỗi đạo tràng trong 1 năm (Sutras/Buddha books for 1 Pagoda in 12 Months)
  • $500: Sách cho Tăng Ni Sinh ở trường Phật Học 3 tháng (Books for 1 class at Buddha schools in 3 months)
  • $1,000: Sách cho Tăng Ni Sinh ở trường Phật Học 6 tháng (Books for 1 class at Buddha schools in 6 months)
  • $2,000: Sách cho Tăng Ni Sinh ở trường Phật Học 1 năm (Books for 1 class at Buddha schools in 12 months)

Ngân hàng Việt Nam