Biên Niên Sử Phật Giáo

Thành lập Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam
Năm 1981

Ngày 7/11/1981, tại chùa Quán Sứ ở Thủ đô Hà Nội đã diễn ra sự kiện vô cùng trọng đại: thống nhất các hệ phái, tổ chức Phật giáo trên phạm vi cả nước để thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Gồm: 1.Hội Phật giáo Thống nhất Việt…
Chi tiết

Liên quân Pháp – Tây Ban Nha nổ súng đánh vào cửa biển Đà Nẵng
Năm 1858

Ngày 1/9/1858, liên quân Pháp – Tây Ban Nha nổ súng đánh vào cửa biển Đà Nẵng, mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, dân tộc ta phải đương đầu với họa xâm lăng từ một nước phương Tây, hoàn…
Chi tiết