Năm 1957

Chùa Phổ Minh Gò Vấp, Gia Định – trước đây có tên là chùa Lá thuộc hệ phái Bắc tông do HT. Linh Tâm (thế danh Võ Văn Hớn) thành lập từ năm 1934. Năm Ðinh Dậu 1957, ngài Thiện Luật đại diện Tăng-già thọ nhận ngôi chùa này do chủ trì là Sư cô Diệu Thiện dâng cúng cho hệ phái Theravāda.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.