Năm 1958

Năm 1958, ngài Bửu Chơn dự hội nghị Quốc tế Lịch sử Tôn giáo Thế giới lần thứ 9 tại Đông Kinh, Nhật Bản.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.