Năm 1958

Năm Mậu Tuất 1958, với sự ủng hộ tài chánh của hãng dầu cù là hiệu Mac-Phsu; Trưởng lão Thiện Luật cùng Đại đức Hộ Giác kiến lập chùa Pháp Quang ở gần cầu Bình Lợi, Gia Ðịnh. Và tại nơi đây, ngôi trường Phật Học đầu tiên của Giáo hội Tăng-già Nguyên thuỷ Việt Nam được thành lập có tên là Phật Học viện Pháp Quang do Ht. Hộ Giác làm Viện Trưởng. Học viện chuyên đào tạo học Tăng qua 3 học vị: Sơ đẳng, Trung đẳng và Cao đẳng Phật Học theo truyền thống Phật giáo Theravāda… Học vị do trường cấp cho Tăng sinh tốt nghiệp được Hội Phật giáo Thế giới công nhận. Ngôi trường đã đào tạo nhiều bậc Tăng tài phục vụ sự nghiệp phát triển PGNT trong sự nghiệp hoằng dương chánh pháp, Các vị Ht., Tt. hiện nay như: Ht. Tịnh Giác, Ht. Minh Giác, Ht. Thiện Nhân, Tt. Bửu Chánh, Tt. Giác Trí… và còn nhiều vị nữa đều có thời gian tu học từ ngôi trường này, sau trở thành những bậc tòng lâm của Giáo hội.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.