Năm 1960

Cuộc rước Phật tại Sài Gòn vào dịp Lễ Phật đản ngày 3-5-1960 với sự tham gia của nhiều tổ chức Phật giáo, gồm Giáo hội Tăng già Nam Việt, Giáo hội Tăng già Bắc Việt, Giáo hội Lục Hòa, Giáo hội Tăng già Nguyên thủy (Hệ phái Phật giáo Nam tông Kinh), Ni bộ Nam Việt, Hội Tịnh độ cư sĩ, Hội Phụ nữ Phật tử, Hội Việt Nam Phật giáo, Hội Phật học Nam Việt, Quan Âm Phổ tế, Hội Lục hòa Théravada, Chùa Phật Bửu, Chùa Quan Âm, Chùa Linh Quang, chùa Khánh Vân, chùa Phước Hòa, chùa Giác Minh, chùa Xá Lợi. Ngoài khẩu hiệu như hằng năm “Mừng ngày Phật đản”, đặc biệt, Đoàn rước Phật trương lên nhiều khẩu hiệu như “Mồng 8 tháng 4 bất diệt” “Phật giáo đến đâu, từ bi đến đấy”, “Phật lâm phàm, ma vương thối bước”, “Đạo Phật, nguồn sáng vô tận”, “Khoa học chỉ xác nhận lời Phật dạy”, “Không từ bi, không hạnh phúc”, “Không trí giác, mãi khổ đau”, “Tin ma quỷ, thêm mê mờ”, “Đức Phật là hiện thân của chân lý”, “Vua của các vị vua: Đức Phật”, …

This entry was posted in . Bookmark the permalink.