Năm 1961

Năm 1961 trong hội nghị Phật giáo Thế giới lần thứ 6 tại PhnômPênh, Campuchia, ngài Bửu Chơn được bầu vào chức vụ cố vấn Tinh thần Tối cao và vĩnh viễn của Hội Liên hữu Phật giáo Thế giới (World Fellowship of Buddhists).

This entry was posted in . Bookmark the permalink.