Năm 1961

Năm 1961, Cư Sĩ Nguyễn Văn Hiểu đứng ra vận động quyên góp tài chính để xây cất Thích Ca Phật Đài (Vũng Tàu).

This entry was posted in . Bookmark the permalink.