Năm 1963

Ngày 6-5-1963, Phủ Tổng Thống của Chính phủ Việt Nam Cộng hòa (1954 – 1963) ban hành Công điện số 9195 về việc cấm treo cờ tôn giáo ngay trong Đại lễ Phật đản năm 1963 đã làm bùng nổ phong trào Phật giáo năm 1963.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.