Năm 1963

Năm 1963, trong cuộc đấu tranh chống chế độ kỳ thị Tôn giáo của chế độ Ngô Đình Diệm, ngài Bửu Chơn được cử giữ chức phó Chủ tịch Ủy ban Liên phái Bảo vệ Phật giáo.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.