Năm 1964

Từ năm 1964 – 1974 ngài được suy cử làm Tăng thống Giáo hội Tăng-già Nguyên thủy Việt Nam liên tiếp bốn nhiệm kỳ.
Sau mấy năm tạm nghỉ ngơi, đến năm 1979, ngài lại đứng ra gánh vác sứ mệnh làm Tăng thống thêm một nhiệm kỳ.
Cũng trong năm đó, ngài được cung thỉnh tham gia phái đoàn cấp lãnh đạo Phật giáo Nguyên thủy Việt Nam đi Campuchia để làm thầy Tế độ cho 7 vị Sư ở Quốc độ này, do sau nhiều năm bị Pôn Pốtlêng-Xê-ri bắt buộc hoàn tục. Từ đó, Phật giáo Campuchia được hồi sinh và thắt chặt tình đoàn kết Việt Nam – Campuchia.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.