Năm 1964

Năm 1964, ngài Bửu Chơn dẫn đầu phái đoàn tham dự hội nghị Phật giáo Thế giới lần thứ 7 tại Ấn Độ.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.