Năm 1965

Năm 1965, ngài Bửu Chơn được bầu làm Chủ tịch Danh dự Hội Phật giáo Thế giới Singapore. Cũng năm này, ngài dự hội nghị thành lập Hội Tăng-già Phật giáo Thế giới tại Tích Lan.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.