Năm 1966

Năm 1966, ngài Bửu Chơn dẫn đầu phái đoàn Phật giáo Việt Nam tham dự hội nghị Phật giáo Thế giới lần thứ 8 tại Thái Lan.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.