Năm 1967

Năm 1967, Giáo hội PGVNTN ra đời, ngài Thiện Luật được suy cử Phó Tăng thống GHPGVNTN.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.