Năm 1968

Năm 1968, nhóm Phật tử Vũng Tàu phát tâm trong sạch hiến cúng 7.000m² đất cho Sư Cả Hộ Tông để kiến tạo ngôi chùa Phật giáo Nguyên thủy tại núi lớn Vũng Tàu.
Địa thế cách mặt biển khoảng 200m, phương tiện lên chùa có thể bằng xe 2 bánh hoặc 4 bánh; khung cảnh êm ả, thanh tịnh là nơi thích hợp cho các vị tu sĩ sống đời độc cư thiền định.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.