Năm 1969

Năm 1969, do tuổi cao sức yếu, ngài Thiện Luật xả báo thân ngày mồng 9/7 năm Kỷ Dậu (tức ngày 22/8/1969) thọ 71 tuổi, 32 hạ lạp, tang lễ được tổ chức trọng thể tại chùa Ấn Quang trong niềm kính tiếc vô hạn của chư Tăng, tín đồ khắp nơi.
Cuộc đời ngài tinh đọng những nét son không thể phai mờ:
– Cao Tăng Đệ Nhất Giáo hội Tăng-già Nguyên thủy VN. – Đệ Nhất Phó Tăng thống Giáo hội Tăng-già NTVN.
– Đệ Nhị Phó Tăng thống Giáo hội Phật Giáo VN Thống Nhất.
– Bậc Nghiêm Tu Giới Luật.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.