Năm 1970

Ngày 18/3/1970, Lon Nol – Siric Matak đảo chính Sihanouk, thành lập “Cộng hoà Khmer” (10/1970). Sihanouk và Hoàng tộc phải sang lánh nạn tại Trung Quốc, và sau đó thành lập Mặt trận đoàn kết dân tộc Campuchia (Funk) và Chính phủ đoàn kết dân tộc Vương quốc Campuchia (Grunk) đặt trị sở tại Bắc Kinh.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.