Năm 1972

Năm 1972, ngài Bửu Chơn được thỉnh cử đảm nhiệm chức vụ Phó Tăng thống Giáo hội Tăng-già Nguyên thủy Việt Nam.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.