Năm 1975

Từ 1975 trở đi, ngài Kim Triệu tiếp tục được thọ giáo với các Thiền sư như bà Dipa Ma, như ngài Rastrapal và ngài Taungpulu.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.