Năm 1979

Ngày 17/9/1979, mặc dù sức khỏe suy yếu, ngài Bửu Chơn vẫn hoan hỷ nhận lời cùng với phái đoàn Phật giáo Việt Nam gồm Ht. Giới Nghiêm, Tt. Siêu Việt, Đại đức Thiện Tâm sang thăm hữu nghị; dự lễ Đôlta (lễ lớn nhất của dân tộc Khmer) tại Pnông-Pênh và cử hành lễ truyền cụ túc giới cho các 7 nhà Sư (Cot-vai, Pra Dick, IK-Sum, Non Nghet, Kel vong, Dinh Sarun và Tep Vong) bị chế độ diệt chủng Pôn Pốt cưỡng bức hồi tục. Sau khi phục giới cho các nhà Sư, cũng xem như là mở đầu cho kỷ nguyên phục hồi Phật giáo xứ chùa tháp – ngày 19/9/1979 do bệnh cũ (sạn mật) bộc phát trầm trọng, đến 2 giờ sáng ngày 21/9/1979 (01/08/ Kỷ Mùi), ngài xả báo thân tại Phnôm-Pênh, hưởng thọ 69 tuổi đời, với 39 tuổi đạo.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.