Năm 1981

Ngày 7/11/1981, tại chùa Quán Sứ ở Thủ đô Hà Nội đã diễn ra sự kiện vô cùng trọng đại: thống nhất các hệ phái, tổ chức Phật giáo trên phạm vi cả nước để thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Gồm:

1.Hội Phật giáo Thống nhất Việt Nam;

2.Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống nhất;

3.Giáo hội Phật giáo Cổ truyền Việt Nam;

4.Ban Liên lạc Phật giáo Yêu nước thành phố Hồ Chí Minh;

5.Giáo hội Tăng già Nguyên thuỷ Việt Nam;

6.Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước miền Tây Nam Bộ;

7.Giáo hội Tăng già phái Khất sĩ Việt Nam;

8.Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thiên Thai Giáo Quán Tông;

9.Hội Phật học Nam Việt.

Trong số 9 tổ chức, hệ phái tham gia Hội nghị thành lập GHPGVN năm 1981 có Giáo hội Phật giáo Cổ truyền Việt Nam. Đoàn do HT Thích Trí Tấn (1906-1995), nguyên là Tổng Thư ký Viện Tăng thống Giáo hội Phật giáo Cổ truyền Việt Nam làm Trưởng đoàn và HT Thích Trí Tâm (1934-2017), nguyên Tổng Thư ký Viện Hoằng đạo, kiêm Chánh Đại diện Trung phần Giáo hội Phật giáo Cổ truyền Việt Nam, nhiệm kỳ II làm phó đoàn. Tại hội nghị thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nhiều thành viên của Giáo hội Phật giáo Cổ truyền Việt Nam đã được suy tôn, suy cử vào những vị trí quan trọng trong Hội đồng Chứng minh (HĐCM), Hội đồng Trị sự (HĐTS) Giáo hội Phật giáo Việt Nam như: HT Thích Minh Nguyệt được suy tôn làm Phó Pháp chủ HĐCM; HT Thích Thiện Hào được suy cử làm Phó Chủ tịch HĐTS; HT Thích Bửu Ý được suy cử giữ chức vị Phó Chủ tịch HĐTS; HT Thích Trí Tấn: UV Hội đồng Chứng minh và UV HĐTS, Trưởng đoàn GHPGCTVN; HT Thích Trí Tâm suy cử Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.