Năm 1981

Năm 1981, Đại hội Phật giáo Toàn quốc được long trọng tổ chức tại thủ đô Hà Nội gồm 9 tổ chức Tông phái, hệ phái Phật giáo trong đó có hệ phái Phật giáo Nguyên thủy Việt Nam.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.