Năm 1981

Lúc 16 giờ 45 phút ngày 26 tháng 7 năm Tân Dậu (nhằm thứ Ba, ngày 25 tháng 8 năm 1981); ngài Hộ Tông bảo Đại đức Bửu Đức – thị giả hầu cận – đọc đoạn kinh Niệm Hơi Thở bằng tiếng Pāḷi, ngài chăm chú lắng nghe rồi xả huyễn thân thị tịch, thọ 88 tuổi.
Lễ trà tỳ được cử hành một cách đơn giản lúc 9 giờ ngày 29 tháng 7 Tân Dậu (thứ sáu ngày 28 tháng 8 năm 1981) tại hỏa đài chùa Bửu Long. Đặc biệt không hẹn mà chư Tăng khắp nơi về dự lễ đúng với số tuổi của ngài, là 88 vị! Quả là huyền nhiệm. Kim quan được cung tống đến hỏa đài với sự hiện diện của đông đảo chư Tăng, tu nữ, tín đồ kính thành cầu nguyện trong không khí vô cùng trọng thể và thiêng liêng.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.