Năm 1982

Vào lúc 10 giờ 30 phút sáng 20/12/1982, tức mồng 6/11 năm Nhâm Tuất, Trưởng lão Ẩn Lâm xả thân tứ đại.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.