Năm 1983

Đại đức Narada viên tịch vào ngày Chủ Nhật 2/10/1983, hưởng thọ 85 tuổi, tại chùa Vajirarama nơi ngài làm Tăng trưởng Chưởng quản trong những năm cuối của đời ngài. Tang lễ được chính phủ và Phật tử Tích Lan cử hành trọng thể như là một quốc táng.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.