Năm 1984

Năm 1984, lâm trọng bệnh, ngài Giới Nghiêm xả thân tứ đại, thị tịch lúc 10h10 ngày 13/7 năm Giáp Tý, tức ngày 9/8/1984 tại chùa Phật Bảo, hưởng thọ 63 tuổi.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.