Năm 1997

Tháng 11/1997, tại Đại hội kỳ IV Phật giáo Toàn quốc, ngài Hộ Nhẫn được cung cử vào Thành viên Hội đồng chứng minh GHPGVN và Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.