Năm 2008

– Xây dựng Ngân Hàng Câu Hỏi để làm chương trình Trắc Nghiệm Phật Học Trực Tuyến.
– Thực hiện Thư Viện Phật Giáo – Phiên bản điện tử: Số hoá kinh sách Phật Giáo để đọc trên máy tính cá nhân, máy tính bảng, máy đọc sách, smartphone…
– Thực hiện Chương Trình Tặng DVD/CD mp3, video pháp âm miễn phí tới các Phật Tử trong lãnh thổ Việt Nam bằng đường bưu điện.
– Đưa vào hoạt động website www.phatphaponline.org phiên bản 1.0 để lưu trữ và truyền bá pháp âm trên Internet.
– Đăng ký website www.phatphaponline.org

This entry was posted in . Bookmark the permalink.