Năm 2010

– Thực hiện Chương Trình Cúng Dường Tủ Sách Phật Học Phổ Thông cho các chùa có điều kiện khó khăn ở vùng sâu vùng xa.
– Lễ tác bạch và cung thỉnh Viện Chủ Nghĩa Hoà Tự chứng minh Phật sự Thỉnh Kinh-Sách Phật Học số lượng lớn ( lần 1 ) từ tổ chức Buddha Educational Foundation – Đài Loan ( Hòa Thượng Tịnh Không ) để cúng dường cho các đạo tràng/chùa có điều kiện khó khăn ở Việt Nam
– Đưa vào hoạt động phiên bản 2.0 trên trang web www.phapthihoi.org
– Lễ tác bạch và cung thỉnh Viện Chủ Nghĩa Hoà Tự chứng minh. Đặt tên Pháp Thí Hội cho giai đoạn Pháp Thí mới. Chính thức sử dụng tên Pháp Thí Hội thay cho Phật Pháp Online
– Đăng kí website www.phapthihoi.org. Phát triển phiên bản web 2.0.
– BQT phát tâm mở rộng phạm vi Pháp Thí

This entry was posted in . Bookmark the permalink.