Năm 2012

– Đưa vào hoạt động máy chủ riêng của Pháp Thí Hội trên Internet.
– Thỉnh Kinh/ Sách Phật Học số lượng lớn ( Lần 3) từ tổ chức Buddha Educational Foundation – Đài Loan ( Hòa Thượng Tịnh Không ) để cúng dường cho các đạo tràng/chùa có điều kiện khó khăn ở Việt Nam

This entry was posted in . Bookmark the permalink.