Năm 2012

Hòa thượng Hộ Giác đã thị tịch vào lúc 6 giờ 20 phút, ngày 5/12/2012 (nhằm ngày 22/10 Nhâm Thìn, Phật lịch 2556). Hòa Thượng 86 năm trụ thế, 66 hạ lạp,

This entry was posted in . Bookmark the permalink.