Năm 2013

– Xây dựng bộ Từ Điển Phật Giáo dùng cho máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng, máy đọc sách, smartfone ( sử dụng phiên bản số hoá các bộ từ điển có sẵn trên thị trường )

This entry was posted in . Bookmark the permalink.