Năm 2014

– Thực hiện Chương Trình Ấn Tống Kinh-Sách cúng dường cho các chùa có điều kiện khó khăn ở vùng sâu vùng xa.
– Lễ tác bạch và cung thỉnh Viện Chủ Nghĩa Hoà Tự chứng minh Phật sự Ấn Tống Kinh-Sách để cúng dường cho các đạo tràng/chùa có điều kiện khó khăn ở Việt Nam
– Biên tập bộ Chú Thích Danh Từ Phật Học.Xây dựng chức năng tra cứu Từ Điển – Hiển thị ngẫu nhiên Danh Từ Phật Học trên website Pháp Thí Hội
– Biên tập phiên bản số hoá các bộ Từ Điển Phật Học.
– Tích hợp Lịch Ăn Chay ( tính theo dương lịch ) vào lịch cá nhân chạy trên Smartphone, PC, Máy Tính Bảng
– Xây dựng Tủ Truyện Tranh Phật Giáo để làm phương tiện học Phật cho các em Phật Tử nhỏ tuổi. Có thể đọc trên máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng, máy đọc sách, smartfone

This entry was posted in . Bookmark the permalink.