Năm 2017

– Tích hợp phần mềm đọc sách KOReader vào máy đọc sách Kobo để đọc online/offline Kinh-Sách từ Webiste Pháp Thí Hội. Hỗ trợ tra cứu cùng lúc nhiều bộ Từ Điển Phật Giáo do Pháp Thí Hội số hóa.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.