Năm 2018

– Tích hợp chức năng “Tự Động Hiển Thị Chú Thích” (Tooltips) đối với các Thuật Ngữ Phật Học để các Phật Tử tiện tra cứu khi đọc các tài liệu Phật Học trên trang nhà Pháp Thí Hội.
– Cúng dường Bộ Đại Tạng Kinh Tiếng Việt ( Phiên bản điện tử chứa trong máy đọc sách Kindle, Kobo, Tolino) cho chư tăng ni có sở nguyện nghiên cứu sâu về Đại Tạng để sau này trở thành Giảng Sư.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.