Ảo Giác

Có lần Minh Sư cắt nghĩa sự đạt ngộ xảy đến như thế nào, không phải do cố gắng mà do nhận thức.

“Hãy thử tưởng tượng tất cả các con đang bị thôi miên để tin tưởng có một con hổ ở trong căn phòng nầy. Vì sợ hãi, các con sẽ cố thoát thân, chống trả, tự bảo vệ mình khỏi con hổ đó và chế ngự nó nữa. Nhưng khi sự mê hoặc bị phá vỡ thì không cần làm gì nữa. Và tất cả các con đều được biến đổi đến tận gốc rễ.

Như vậy sự nhận thức phá tan sự mê hoặc,

Sự mê hoặc một khi bị phá vỡ mang lại sự thay đổi,

Sự thay đổi đưa đến vô vi,

Vô vi là một năng lực:

Các con có thể làm bất cứ việc gì trên đời nầy,

Bởi vì không phải là các con làm nữa.”