BÀI TÁN THÁN CHU AN SĨ THỨ MƯỜI

Một vuông giấy họa nên Thánh tượng,

Mừng vui thay được thấy Chân sư.

Đức cao hậu thế thường kính ngưỡng,

Nguyện lớn từ lâu vẫn hướng Tây.

Lưu lại Toàn thư truyền Giáo pháp,

Cứu giúp muôn dân, dạy đạo lành.

Thắp nén hương, ngưỡng trông dung mạo,

Nét thanh tao, quắc thước hiển bày.

Tâm thành, chỉ thêu, nên thánh tượng,

Chân dung Ngài, chiêm ngưỡng không thôi.

Kiếp mạt, thương đời ngăn sóng dữ,

Bến mê, cứu khổ thả bè từ.

Gương sáng học theo dường không khó,

Nết xấu dạy người khéo lánh xa.

Mười năm ao ước, tròn nguyện cũ,

Đôi lời xưng tán, rộng truyền lưu.

(Trước đây mười năm, tôi được quen biết cháu cố nội của Tiên sinh Chu An SĩThiếu Dung Mậu Tài, nhờ đó nhận được bản thảo sách này. Tôi lại có dịp ở chỗ của Uông Thạch Tâm được nhìn thấy di ảnh của Tiên sinh. Không bao lâu sau, Thiếu Dung qua đời, tôi có ý muốn đem bản thảo này khắc in, nhưng dù cố gắng đã lâu vẫn không thành tựu. Đến nay mới được các ông Uông Tâm Trì, Thẩm Tế Chi cùng giúp tiền vào việc in ấn.)

Nhân Hòa – Hồ Đĩnh, hiệu Đĩnh Thần