Bản Chất

Một khách hành hương hỏi: “Tôi phải làm gì để đạt tới sự thánh thiện?”

Minh Sư trả lời: “Hãy tuân theo con tim của bạn.”

Khách tỏ ra hài lòng.

Tuy nhiên, trước khi khách ra về, Minh Sư thì thầm mấy tiếng sau đây: “Muốn tuân theo con tim của bạn, bạn phải có một thể xác tráng kiện.”