Báo Cáo V/v Ấn Tống Kinh Sách­ Tháng 12/2019

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

CHÙA NGHĨA HÒA – NHA TRANG

PHÁP THÍ HỘI

Số 32 – BC/2019

Ban Quản Trị Website Pháp Thí Hội

Website: www.phapthihoi.org

Email: phapthihoi@gmail.com

Báo Cáo

V/v Ấn Tống Kinh-Sách­ tháng 12/2019

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính gửi:

– Chư tôn đức Tăng, Ni.

– Các thành viên website Pháp Thí Hội.

– Các Mạnh Thường Quân cùng toàn thể quý Phật Tử gần xa.

Trong thời gian vừa qua, nhờ sự gia hộ của Tam Bảo, sự chứng minh của quý Tăng, Ni, sự ủng hộ của các thành viên website www.phapthihoi.org, sự đóng góp của các Mạnh Thường Quân gần xa…. Ban Quản Trị Website Pháp Thí Hội chúng con đã tiến hành Phật Sự Ấn Tống Kinh Sách Cúng Dường Cho Các Chùa Ở Vùng Xa – Vùng Khó Khăn.

Ban Quản Trị xin gửi báo cáo chi tiết các Phật Sự như sau :

1) Cúng dường Kinh – Sách cho chư Ni sinh tại Học Viện Phật Giáo Việt Nam – Huế

Địa điểm: Học Viện Phật Giáo Việt Nam – Huế.

Khóa Cử Nhân Phật Học: Khóa IX – X (Khóa VIII đã tốt nghiệp hè 2019 và Khóa Cao Học mới nhập học tháng 10/2019)

Nội trú : Chùa Hồng Đức – 109 Minh Mạng – P Thủy Xuân – TP Huế.

Người Thỉnh: TK Ni Thích Nữ Minh Thiện

Ngày Thỉnh: 01/07/2019

Ngày Cúng: 06/11/2019 (Lần 11)

Ngày Cúng: 17/12/2019 (Lần 12)

Chi tiết:        

STT Tên Kinh/Sách SL
1 Đại Tạng Kinh Việt Nam ( Bộ 37 Tập ) – HT Minh Châu – HT Thiện Siêu Dịch 2
2 Đông Phương Luận Lý Học – HT Nhất Hạnh 4
3 Đức Phật Gotama – Gs Trần Phương Lan Dịch 4
4 Kinh Kim Cang Và Bát Nhã Tâm Kinh – TK Thích Nhuận Châu Dịch 4
5 Lịch Sử Phật Giáo Ấn Độ – HT Thánh Nghiêm 4
6 Lịch Sử Phật Giáo Xứ Huế – TT Thích Hải Ấn – Hà Xuân Liêm 3
7 Luận A Tỳ Đạt Ma Luận Tỳ Bà Sa (Bộ 8 Tập) – Nguyên Huệ Dịch 3
8 Luật Ma Ha Tăng Kỳ ( Bộ 4 Tập) – HT Phước Sơn 5
9 Luật Ngũ Phần – HT Đổng Minh Dịch 5
10 Luật Tứ Phần (Bộ 6 Tập) – HT Đổng Minh Dịch 5
11 Lược Sử Phật Giáo – Nguyễn Minh Tiến Dịch 4
12 Mind And Liberation In Buddhism – Thich Nu Khanh Nang 3
13 Nguyên Thủy – Tiểu Thừa – Đại Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận ( Bộ 3 Tập ) – HT Quảng Độ Dịch 3
14 Phật Giáo Bản Chất Và Sự Phát Triển – HT Quảng Độ Dịch 4
15 Phật Học Khái Luận – HT Chơn Thiện 1
16 Tinh Hoa Triết Học Phật Giáo – HT Tuệ Sỹ 4
17 Văn Tuyển Tuệ Sỹ – Tập 1 1

        2) Cúng dường Kinh – Sách cho Chùa Hội Phước – Đồng Nai

Địa điểm: Ấp Tân Triều – Xã Tân Bình – Vĩnh Cửu – Đồng Nai
Người Thỉnh: ĐĐ Thích Thiện Thông
Ngày Thỉnh: 01/10/2019
Ngày Cúng: 29/10/2019
Chi tiết:

STT Tên Kinh/Sách SL
1 Nghi Thức Cầu An – Cầu Siêu – Sám Hối – Cúng Ngọ 300

 

3) Cúng dường Kinh – Sách cho Tịnh Thất Thanh Quang – Nha Trang

Địa điểm: 35 Lang Liêu – P Vĩnh Phước – TP Nha Trang – Khánh Hòa

Người Thỉnh: Sư Bà Như Chơn

Ngày Thỉnh: 09/11/2019

Ngày Cúng: 28/11/2019

Chi tiết:

STT Tên Kinh/Sách SL
1 Đại Tạng Kinh Việt Nam ( Bộ 37 Tập ) – HT Minh Châu – HT Thiện Siêu Dịch 1

4) Tùy Duyên Cúng dường Kinh-Sách cho chư Tăng – Ni sinh tại các trường Phật Học

Địa điểm: Các trường Sơ/Trung Cấp Phật Học/Học Viện Phật Giáo.

Người thỉnh: Chư Tăng – Ni sinh ( Theo sở nguyện )

Ngày cúng: 01/10/2019 – 31/12/2019

Chi tiết:

STT Tên Kinh/Sách SL
1 A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận ( Bộ 5 Tập ) – HT Tuệ Sỹ Dịch 1
2 Đại Tạng Kinh Việt Nam ( Bộ 37 Tập ) – HT Minh Châu – HT Thiện Siêu Dịch 1
3 Kinh Hoa Nghiêm Giảng Giải (Bộ 25 Tập) – HT Tuyên Hóa 1
4 Kinh Lăng Nghiêm – 50 Ấm Ma – HT Tuyên Hóa 1
5 Kinh Lăng Nghiêm Giảng Giải – HT Tuyên Hóa 1
6 Kinh Tạp A Hàm (Bộ 4 Tập ) – HT Tuệ Sỹ – HT Đức Thắng Dịch 1
7 Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giảng Thuật – HT Tuyên Hóa 1
8 Kinh Trung A Hàm (Bộ 4 Tập ) – HT Tuệ Sỹ Dịch 1
9 Kinh Vô Lượng Thọ – HT Đức Niệm Dịch 25
10 Lịch Sử Phật Giáo Trung Quốc – HT Thanh Kiểm 4
11 Luận Du Già Sư Địa – Cs Nguyên Huệ Dịch 1
12 Luận Đại Trí Độ – HT Thiện Siêu Dịch 1
13 Luận Thành Duy Thức – HT Tuệ Sỹ 1
14 Luật Ma Ha Tăng Kỳ ( Bộ 4 Tập) – HT Phước Sơn 1
15 Luật Ma Ha Tăng Kỳ ( Bộ 4 Tập) – HT Phước Sơn 1
16 Luật Tứ Phần (Bộ 6 Tập) – HT Đổng Minh Dịch 1
17 Một Cuộc Đời Một Vầng Nhật Nguyệt – Minh Đức Triều Tâm Ảnh 1
18 Thiếu Thất Lục Môn – Nguyễn Minh Tiến Dịch 1
19 Việt Nam Phật Giáo Sử Luận – Nguyễn Lang 1

5) Tổng kết Danh Mục Kinh – Sách Cúng Dường năm 2019

STT Tên Kinh/Sách SL
1 A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận ( Bộ 5 Tập ) – HT Tuệ Sỹ Dịch 5
2 Đông Phương Luận Lý Học – HT Nhất Hạnh 4
3 Đức Phật Đã Dạy Những Gì – NS Trí Hải Dịch 1
4 Đức Phật Gotama – Gs Trần Phương Lan Dịch 4
5 Đức Phật Thích Ca Đã Xuất Hiện Như Thế Nào – HT Trung Hậu 1
6 Đức Phật Và Phật Pháp – HT Narada – Phạm Kim Khánh dịch 2
7 Đại Tạng Kinh Nam Truyền – HT Minh Châu Dịch 3
8 Đại Tạng Kinh Việt Nam ( Bộ 37 Tập ) – HT Minh Châu – HT Thiện Siêu Dịch 8
9 Ấn Độ Phật Giáo Sử Luận – Viên Trí 1
10 Ấn Quang Văn Sao – Đs Ấn Quang – Cs Như Hòa Dịch 1
11 Bích Nham Lục – HT Thanh Từ Dịch 1
12 Bộ Mật Tông – HT Viên Đức Dịch 1
13 Duy Thức Học Nhập Môn – HT Thiện Hoa 1
14 Giáo Trình Pali (Trọn bộ ) – HT Minh Châu Dịch 1
15 Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật ( Bộ 24 Tập ) – HT Trí Nghiêm Dịch 3
16 Kinh Đại Bảo Tích ( Bộ 9 Tập ) – HT Trí Tịnh Dịch 1
17 Kinh Đại Thông Phương Quảng Sám Hối Diệt Tội – HT Thiền Tâm Dịch 20
18 Kinh Bát Nhã Ba La Mật ( Bộ 3 Tập ) – HT Trí Tịnh 10
19 Kinh Hoa Nghiêm ( Bộ 4 Tập ) – HT Trí Tịnh Dịch 12
20 Kinh Hoa Nghiêm Giảng Giải – HT Tuyên Hóa 1
21 Kinh Kim Cang Giảng Giải – HT Thanh Từ 1
22 Kinh Kim Cang Giảng Giải – HT Tuyên Hóa 1
23 Kinh Kim Cang Và Bát Nhã Tâm Kinh – TK Thích Nhuận Châu Dịch 3
24 Kinh Nhân Quả Ba Đời – HT Thiền Tâm Dịch 50
25 Kinh Niệm Phật Ba La Mật – HT Thiền Tâm Dịch 1
26 Kinh Pháp Cú – HT Minh Châu Dịch 11
27 Kinh Pháp Hoa – HT Trí Tịnh 10
28 Kinh Phổ Môn ( Nghĩa ) – HT Trí Tịnh Dịch 30
29 Kinh Tứ Thập Nhị Chương – HT Hoàn Quan Dịch 1
30 Kinh Tứ Thập Nhị Chương – HT Tuyên Hóa 1
31 Kinh Tạp A Hàm (Bộ 4 Tập ) – HT Tuệ Sỹ – HT Đức Thắng Dịch 3
32 Kinh Thủ Lăng Nghiêm – Cs Tâm Minh Dịch 10
33 Kinh Thủ Lăng Nghiêm – Hiện Tượng Năm Mươi Ấm Ma – HT Tuyên Hóa 2
34 Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giảng Thuật – HT Tuyên Hóa 2
35 Kinh Trường A Hàm – HT Tuệ Sỹ Dịch 1
36 Kinh Trường Bộ – HT Minh Châu Dịch 1
37 Kinh Trung A Hàm (Bộ 4 Tập ) – HT Tuệ Sỹ Dịch 3
38 Kinh Trung Bộ – HT Minh Châu Dịch 1
39 Kinh Vô Lượng Thọ – HT Đức Niệm Dịch 71
40 Lịch Sử Phật Giáo Ấn Độ – HT Thánh Nghiêm 4
41 Lịch Sử Phật Giáo Xứ Huế – TT Thích Hải Ấn – Hà Xuân Liêm 2
42 Lịch Sử Triết Học Ấn Độ – HT Mãn Giác 1
43 Lịch Sử Phật Giáo Trung Quốc – HT Thanh Kiểm 4
44 Lục Tổ Đàn Kinh – HT Tuyên Hóa 1
45 Lược Sử Phật Giáo – Nguyễn Minh Tiến Dịch 4
46 Lược Sử Phật Giáo Ấn Độ – HT Thanh Kiểm 2
47 Luận Thành Duy Thức – HT Tuệ Sỹ 1
48 Luận A Tỳ Đạt Ma Luận Tỳ Bà Sa (Bộ 8 Tập) – Cs Nguyên Huệ Dịch 1
49 Luận Đại Trí Độ – HT Thiện Siêu Dịch 5
50 Luận Du Già Sư Địa – Cs Nguyên Huệ Dịch 1
51 Luật Ma Ha Tăng Kỳ ( Bộ 4 Tập) – HT Phước Sơn 62
52 Luật Ngũ Phần – HT Đổng Minh Dịch 27
53 Luật Tứ Phần (Bộ 6 Tập) – HT Đổng Minh Dịch 33
54 Luật Tứ Phần Giới Bổn Như Thích – HT Hành Trụ Dịch 3
55 Một Cuộc Đời Một Vầng Nhật Nguyệt – Minh Đức Triều Tâm Ảnh 2
56 Nam Tuyền Ngữ Lục Và Bửu Tạng Luận – HT Duy Lực Dịch 1
57 Ngữ Pháp Tiếng Pali – HT Minh Châu Dịch 1
58 Nguyên Thủy – Tiểu Thừa – Đại Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận ( Bộ 3 Tập ) – HT Quảng Độ Dịch 3
59 Nhị Khóa Hiệp Giải – HT Khánh Anh Dịch 1
60 Pali Căn Bản – NS Tịnh Vân Dịch 1
61 Pháp Uyển Châu Lâm – PS Đạo Thế 1
62 Phật Giáo Bản Chất Và Sự Phát Triển – HT Quảng Độ Dịch 4
63 Phật Học Khái Luận – HT Chơn Thiện 2
64 Phật Học Phổ Thông – HT Thiện Hoa 1
65 Phật Học Tinh Yếu ( Bộ 3 Tập ) – HT Thiền Tâm 1
66 Phật Học Trung Đẳng ( Bộ 2 Tập ) – ĐS Thái Hư 1
67 Phật Quang Đại Từ Điển – HT Quảng Độ Dịch 2
68 Phật Tổ Ngũ Kinh – HT Hoàn Quan Dịch 1
69 Sa Di Luật Giải – HT Hành Trụ Dịch 1
70 Sự Tích Giới Luật – NS Trí Hải 1
71 Từ Điển Hán Việt – Thiều Chửu 1
72 Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh ( Bộ 3 Tập) – HT Chơn Thiện 1
73 Tư Tưởng Phật Giáo Ấn Độ – Hạnh Viên Dịch 4
74 Thiền Lâm Bảo Huấn – HT Thanh Kiểm 45
75 Thiền Sư Trung Hoa – ( Bộ 3 Tập ) – HT Thanh Từ Dịch 1
76 Thiền Sư Việt Nam – HT Thanh Từ 1
77 Tinh Hoa Triết Học Phật Giáo – HT Tuệ Sỹ Dịch 5
78 Toát Yếu Kinh Trung Bộ – HT Minh Châu – NS Trí Hải Dịch 1
79 Trung Quán Luận – Đs Ấn Thuận 1
80 Tuyển Tập Các Bài Sám Văn – Sám Hối – Cầu An – Cầu Siêu – Cúng Ngọ 501
81 Vô Ngã Là Niết Bàn – HT Thiện Siêu 1
82 Văn Phạm Pali – HT Hộ Tông 1
83 Việt Nam Phật Giáo Sử Luận – Nguyễn Lang 2
84 Tổng cộng: 1024

Hình chụp buổi cúng dường Kinh-Sách : Link

Khi gửi Kinh-Sách, Ban Quản Trị  cũng đã gửi kèm theo bản in Danh Sách Cầu Siêu – Cầu An của các Phật Tử đã phát tâm trợ duyên Ấn Tống cho các chùa.Số Kinh-Sách còn dư, Ban Quản Trị sẽ chuyển cho các chùa có thư đề nghị  trợ duyên trong thời gian tới.Ban Quản Trị xin trân trọng cám ơn sự trợ duyên của quý Phật Tử.

TP.HCM , ngày 01 tháng 01 năm 2020

        TM Ban Quản Trị

                                                                                                                                                                                           PT. Nam Thiên