Biểu Thị

Khi một đệ tử nhập môn trình diện Minh Sư, thông thường anh ta được học qua một lớp giáo lý như sau:

“Con có biết ai sẽ không bao giờ bỏ con suốt cả hành trình cuộc sống của con không?”

“Là ai vậy?”

“Là con.”

“Và con có biết câu trả lời cho mọi câu hỏi mà con đặt ra không?”

“Là gì vậy?”

“Là con.”

“Và con có thể đoán xem đâu là giải pháp cho mỗi một vấn đề của con không?”

“Con chịu thua.”

“Là con.”