Chiêm Niệm

Minh Sư thường bảo rằng chỉThinh Lặng mới mang lại sự biến đổi.

Nhưng không ai có thể làm cho ngài định nghĩa Thinh Lặng là gì? Khi hỏi ngài, ngài chỉ cười, rồi để ngón tay trỏ lên đôi môi se kín lại – điều đó chỉ làm tăng thêm sự hoang mang của các đệ tử.

Ngày kia, vấn đề vỡ ra khi có người hỏi: « Vậy làm thế nào người ta đạt được sự Thinh Lặng mà thầy đề cập tới?”

Câu trả lời của Minh Sư thật đơn giản đến nỗi các đệ tử chỉ nhìn chăm chăm vào mặt ngài để tìm kiếm một dấu hiệu cho thấy rằng ngài nói đùa. Ngài không hề nói đùa. Ngài nói: “Bất cứ các con ở nơi nào, hãy nhìn, cho dù xem ra không có gì để thấy; các con hãy lắng nghe, cho dù xem ra hoàn toàn chỉ có im lặng.”