Có Cần Làm Thủ Tục Xin Bổ Nhiệm Lại Trụ Trì?

Đã gần nửa thế k trụ trì thì vị trí trụ trì của thầy bạn hiện nay là đương nhiên.

HỎI: Thầy tôi xuất gia tu học có bằng cấp và được Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất cấp giấy phép trụ trì từ năm 1972, và thầy tôi trụ trì chùa từ lúc ấy cho đến nay. Sau năm 1975, thầy tôi vẫn giữ nguyên các loại giấy tờ ấy. Vừa rồi, thầy tôi đã cao tuổi, muốn tiến hành một số thủ tục pháp lý cho ngôi chùa. Nhân đó, một số ban ngành chính quyền địa phương có vào chùa, sau khi xem xét các loại giấy tờ của thầy và họ nói là không công nhận tất cả các giấy tờ đó.

Xin hỏi, những bằng cấp và giấy bổ nhiệm trụ trì chùa của thầy tôi ngày hôm nay có còn được công nhận không? Và thầy tôi còn được phép làm trụ trì chùa không? Nếu muốn thay đổi những giấy tờ đó cho hợp lệ thì phải làm sao?

(TUẤN AN, Phú Trung, Tân Phú, TP.HCM)

ĐÁP:

Bạn Tuấn An thân mến!

Giấy tờ tùy thân và văn bằng được cấp trước năm 1975 hiện còn nguyên vẹn, vẫn có những giá trị pháp lý nhất định. Ví dụ như giấy khai sinh, những chứng chỉ văn bằng, các bằng khoán về đất đai… hoàn toàn giữ nguyên giá trị, dù thể chế chính trị có thay đổi.

Việc thầy của bạn “được Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất cấp giấy phép trụ trì từ năm 1972, và trụ trì chùa từ lúc ấy cho đến nay”, đã gần nửa thế k trụ trì thì vị trí trụ trì của thầy bạn hiện nay là đương nhiên. Dù Giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện nay không cấp giấy bổ nhiệm trụ trì nhưng thầy của bạn hoàn toàn có đủ tư cách trụ trì ngôi chùa ấy. Rất nhiều vị Hòa thượng sau năm 1975 vẫn tiếp tục trụ trì ngôi chùa của mình mà không cần bổ nhiệm lại.

Như vậy, việc các vị ở chính quyền địa phương nói không công nhận tất cả những giấy tờ của thầy bạn là chưa thấu tình đạt lý, nếu không muốn nói là thiếu chính xác. Do đó, nếu thầy của bạn chưa đổi thẻ căn cước (từ dùng trước năm 1975) thành giấy chứng minh nhân dân thì nên liên hệ với chính quyền địa phương để xin cấp thẻ mới. Hoặc các giấy tờ về chủ quyền đất nếu chưa chuyển đổi thì làm thủ tục xin chuyển đổi theo luật đất đai hiện hành. Còn các giấy tờ khác như giấy khai sinh, giấy bổ nhiệm trụ trì, bằng cấp thì không cần thay đổi mà vẫn hoàn toàn có giá trị về tư cách pháp nhân và pháp lý để trụ trì chùa.

Chúng tôi nghĩ rằng, vì thầy của bạn đã cao tuổi, nên việc quan trọng cần làm hiện nay không phải là bổ nhiệm lại chức phận trụ trì cho thầy của bạn mà là lo tiến hành thủ tục bổ nhiệm trụ trì cho một vị đệ tử xứng đáng kế thừa. Vấn đề này cũng không quá khó, bạn nên thưa với thầy, liên hệ trực tiếp với Ban Trị sự Thành hội Phật giáo TP.HCM để được hướng dẫn cụ thể.

 Chúc bạn tinh tấn!

Nguồn: giacngo.vn