Cô Đơn

“Con muốn sống với Thượng Đế trong khi cầu nguyện.”

“Điều mà con mong muốn là một việc phi lý.”

“Tại sao?”

“Bởi vì khi nào con có mặt, thì Thượng Đế vắng bóng. Khi nào Thượng Đế có mặt, thì con lại vắng bóng. Vậy thì làm thế nào con có thể sống với Thượng Đế được?”

Về sau, Minh Sư nói thêm:

“Con hãy tìm kiếm sự cô tịch. Khi con ở với người nào khác, con không ở một mình. Khi con ở ‘với Thượng-Đế’, con không ở một mình. Cách hay nhất để thực sự sống với Thượng Đế là phải hoàn toàn sống một mình. Như thế, may ra, Thượng Đế sẽ có đó và con sẽ không có.”