Ích Kỷ

Một kỹ nghệ gia giàu có hỏi Minh Sư: “Ngài làm nghề gì?”

Minh Sư trả lời: “Vô nghề nghiệp.”

Kỹ nghệ gia cười ngạo nghễ: “Có phải đó là lười biếng không?”

“Trời hỡi, không phải đâu! Lười biếng thường là một tật xấu của những người lăng xăng hoạt động.”

Về sau Minh Sư bảo đệ tử: “Đừng làm gì hết và mọi chuyện sẽ được thực hiện qua các con. Không làm gì hết thật sự là làm nhiều lắm đấy – hãy thử đi!”