Náo Động

Các đệ tử không ngừng xin Minh-Sư ban bố những lời minh triết; ngài phán bảo họ:

Minh triết không được biểu thị bằng lời nói. Minh triết được biểu lộ bằng việc làm.”

Nhưng khi thấy đệ tử lăn xả vào hành động, Minh Sư cười thoải mái và nói:

“Đó không phải là hành động mà là náo động.”