Nếu Bạn Chưa Giác Ngộ Thời Lỗi Tại Ai

Đức Phật dạy rằng vũ trụ nhất tướng, đồng một thể. Thế Đức Phật có giống như các đệ tử của ngài không? Không, ngài không giống.

Ngài là bậc thầy của họ.

Cái gì tạo ra sự khác biết giữa một đạo sư và những học trò của ngài?

Khi mà người học trò trả lời được câu hỏi này, thời không còn cần đến một ông thầy nào nữa, và đã thấy được nhất tướng rồi.

Nếu bạn chưa giác ngộ thời lỗi tại ai – lỗi tại thầy của bạn hay sao?