Ngắn Ngủi

Minh Sư hay dị ứng với những người kéo dài thời gian lưu ngụ ở nơi tu viện. Sớm muộn mỗi đệ tử sẽ nghe những lời chói tai như sau: “Đã đến lúc bạn nên dời gót ra đi. Nếu bạn không ra đi, Thánh Linh sẽ không đến với bạn.”

Thánh Linh” đó là gì, một đệ tử mộ đạo muốn biết.

Minh-Sư đáp:

“Nước chỉ sống động và tự do khi tuôn chảy.

Con cũng sẽ sống động và tự do khi ra đi.

Nếu con không rời xa thầy, con sẽ bị ứ đọng và chết mất – và bị ô nhiễm luôn.”