Ngây Thơ

Trong một cuộc du ngoạn ngoài trời, Minh Sư nói: “Các con có muốn biết cuộc sống đã giác ngộ giống như thế nào không? Các con hãy nhìn xem bầy chim đang bay lượn trên mặt hồ.”

Khi các đệ tử nhìn xem, Minh Sư la lên:

“Lũ chim đang tỏa xuống một hình ảnh phản chiếu trên mặt nước. Thế mà chúng chẳng lưu tâm đến hồ nước – và hồ nước cũng không hề níu kéo chúng.”