Nghệ Thuật

Có người hỏi: “Minh Sư dùng để làm gì?”

Đệ tử trả lời: “Để dạy bạn điều bạn đã từng biết, để chỉ cho bạn điều bạn đã từng nhìn thấy.”

Khi khách hành hương hoang mang về điều đó, đệ tử la lên:

“Nhờ những bức tranh, họa sĩ giúp ta thấy rõ cảnh hoàng hôn. Do những giáo huấn, Minh Sư dạy tôi nhìn thấy thực chất của từng khoảnh khắc.”